On tour i N.Y.C

On tour i N.Y.C
SOS on tour

Välkommen till Studio-SOS blogg

Leta i den här bloggen

onsdag 1 februari 2012

Studio-sos.se (the spirit of,,,) letar f.n efter ljus i mörkret men som F. Kafka uttryckte det " Ljuset i tunneln kan vara ett tåg.
Ett ångtåg? då finns ju även dimman närvarande. Åker sakta i någon riktning. Dit vindarna bär.
Vi ses...
Sten-Ove och Malin

Om Studio-SOS

Mitt foto
Malmö, Skåne, Sweden
Studio-SOS är en plattform för produktion och distribution av konst, musik, Kulturevenemang och vi har återkommande work-shops inom dessa områden. Vi samarbetar med andra konst- och musikgrupper globalt i projektet "artist to artist". Ett projekt där artister sammarbetar, träffas och arbetar ihop utan inblandning av curatorer, institutioner mm. Vi arrangerar utställningar, konserter, poesiaftnar och andra Kulturevenemang. Vi värnar om kulturarvet och vi hyllar det nya.

Bloggintresserade